Strandhugg

Strandhugg

Kurshaldarane

Alle kurshaldarane Ryfylke Kajakk er utdanna anten Veileder Hav, eller Aktivitetsleder Hav i Noregs Padleforbund (NPF). Forutan inngåande padlekunnskap kan me svært mykje om fjordane me padlar i.

«På kurs hjå oss skal du ikkje bare vere i trygge hender – du skal ha det moro og våge å kaste deg ut i ukjent farvatn utan å vere redd for å dumme deg ut.»

Torbjørn Stuvik Bjelland

Torbjørn(1984) har padla i mange år og er utdanna Veileder Hav, siste steg på NPF sin kursstige. Han har også tatt kurs i den engelske kursstigen BCU. Han jobbar litt freelance for det norske magasinet Padling og held nokre kurs på  oppdrag frå NPF. Han er utdanna allmennelærer og har blant anna studert marin historie og marine økosystem ved Universitet i Bergen. Han har hatt nesten to hundre glade padlere på nybegynnerkurs. I tillegg har han guida eit ukjent antall glade menneske i nærkontakt med elementa. Torbjørn jobbar for tida ved Fjell ungdomsskule nær havet på Sotra. Torbjørn likar seg best i kajakken når bølgene slår.

 

Einar Borchsenius

Ein skal leite lenge etter ein meir engasjert og inspirerande padlar! Einar er aktivitetsledar hav og leiar deg trygt gjennom grunnkurs med eit stort smil om munnen. Einar jobbar til vanleg med eigedomsforvalting og er gjerne på fjellet om han har fri og ikkje er i kajakken. Einar holder som regel kurs sammen med Karen som er en trygg, rolig padler som til daglig jobber innen oljevirksomhet. I tillegg til padling driver hun med seiling, ski og sprangridning. Sammen er de dynamitt! Kursene til Einar og Karen ender som regel med veldig god stemning og store padlesmil på samtlige.

 

 

 

 

Eivind Aadland
Eivind kjem frå Nedstrand heilt nord i Ryfylke. Ulike former for friluftsliv har alltid vore sentrale interesser. På grunn av stor interesse for ski og vinteraktivitetar, har han budd fleire år i Sogn, men tek turen til kysten så ofte som råd. Han har padla mykje, og likar både korte og lengre turar i alt av vær Noreg har å by på! Eivind arbeider som forskar i idrett og friluftsliv ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og er utdanna Veileder Hav. Eivind er ein særs dyktig instruktør, han har dei fleste pedagogiske triks godt innunder huda.

 

Ties van Langen

Ties (1987) er frå Hjelmeland. Han er utdanna Aktivitetsleder Hav og har også tatt fleire kurs innan elvekajakk og kano. Ties har ein bachelorgrad i friluftsliv og økologi frå Høgskulen i Telemark og studert pedagogikk på Ås (UMB). I tillegg til å vere instruktør for Ryfylke Kajakk, jobbar ved Preikestolen Basecamp. Ties padlar både elv, hav og kano og likar seg godt i bølger. Ein trygg og god instruktør som veit kva han gjer.

 

Andre instruktører

Arild Rosnes - meir info kjem

Richard Strivens – meir info kjem