Strandhugg

Strandhugg

Aktivitetsleder

Kanskje aktivitetslederkurs er noke for deg?

For deg som vil læra deg å bli instruktør eller berre vil auka din kunnskap om sjøen og padling. Her lærer du å lede andre på havet. Gruppekontroll, ulykkeshandtering, padlemetodikk og ulike måtar å lære frå deg padleteknikkar o.l. Eit utruleg artig kurs! For å være med her krevest det at du har gjennomført både nybegynnerkurs og teknikkurs. Teknikkurs må vere gjennomført eitt år før du melder deg på aktivitetslederkurset. Du må i tillegg loggføre ti turar mellom teknikkurset og aktivitetslederkurset. For å bli godkjent aktivitetsledar må du stå på kurset og i etterkant bli godkjent av ein av ekstern veiledar.

 

Les meir om innhaldet i kurset på NPF sine eigne sider.

Pris: 2500,-
Utstyr held du sjølve,