Strandhugg

Strandhugg

Steinhinkardag

Me fortsetter suksessen frå i fjor!

Me arrangerer Steinhinkardag på Rennesøy også denne sesongen. Dato vert annonsert på framsida under kursdatoer..
Du får meir info om oppmøtestad når kurset nærmar seg. Kurset startar 10.00 og varer til ca. 17.00

Dette er ikkje eit kurs som er på NPF sin kursstige men eit utfyllande kurs.
Kurset kjem til å vare ein dag og det vert stappa av morosamme øvingar, velting, tauing, redding, teknikk og svette.

Prøv/lær å padle og ha det moro i krevande forhold med kyndig veiledning.

Innhald:
Styreteknikkar
Redning under krevande forhald
Risikovurdering
Kontrollere surf

Krav:
Deltakare må kunne kameratredning
Deltakarane må ha med eigen hjelm og taueline
Kurset er retta mot dei som fyrst og frems vil våge seg uti større bølger og vanskelegare forhold med kajakk enn tidligare.
Dersom du er usikker på om dette er eit kurs for deg så ta kontakt på mail eller slå på tråden så finn me ut av det.

Instruktør:
Torbjørn Bjelland har vore med og utforma Njord sitt etterkvart kjente «Rockhopperkurs». 
Steinhinkarkurset er vår nynorske variant.

Pris: 1500,-
Utstyr held du sjølve.

Ta kontakt for meir informasjon…. Gled dykk!