Strandhugg

Strandhugg

Kjøpe brukt kajakk?

Kjøpe brukt kajakk? Me vurderer å bytte ut ein del av flåten vår, hovedsakleg i same typen kajakker fordi me er godt nøgd.

North Shore Aspect 6.000,-
Valley Aquanaut Club 8.500,-
Valley Avocet 11.000,-
Current Design Storm 8.500,-

Ta kontakt dersom det skulle vere interessant.

Kommentarar ikkje tillat.